Lập trạm kiểm soát giao thông tại cửa ô mọi đô thị
Các Website khác - 21/12/2005
Soạn: AM 658993 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cảnh sát giao thông sẽ có những trạm kiểm tra trên quốc lộ chính.
(VietNamNet)
- Để kiểm soát giao thông ra vào nội thành và sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, một mạng lưới trạm kiểm soát sắp được thành lập, chốt chặn tại cửa ô các thành phố lớn trực thuộc Trung ương, trên các tuyến quốc lộ 1A, 5 và 51B.

Đó là một trong những nội dung của đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, sẽ xây dựng hệ thống thông tin chỉ huy cảnh sát giao thông đường bộ gắn với hệ thống thông tin chỉ huy chung của ngành công an. Xây dựng cơ chế phối hợp trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương và sự chỉ huy, điều hành thống nhất từ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an để làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông cả trước mắt và lâu dài.

Từng bước tăng cường biên chế; các trang bị kỹ thuật thiết yếu phục vụ trực tiếp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh chống tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

Mục tiêu của đề án này nhằm tăng cường kiểm soát giao thông đường bộ về biên chế, trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt; làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đấu tranh có hiệu quả chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

Tổng mức đầu tư của đề án là 1.038 tỷ đồng, thời gian thực hiện các dự án thành phần đến hết năm 2007.

  • TL