Hội An cố gắng dẹp nạn đeo bám khách du lịch
Các Website khác - 19/11/2005
Thị xã Hội An đang quyết tâm chấm dứt nạn chèo kéo du khách tại đô thị cổ.
Chủ tịch UBND thị xã Hội An (Quảng Nam) Lê Văn Giảng cho biết:

- Đây là công tác thường xuyên và được ưu tiên hàng đầu để từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nhằm xây dựng một Hội An thân thiện, an toàn và mến khách. Qua thực hiện đã thu được những kết quả khả quan: nhận thức của người dân được nâng cao, môi trường du lịch từng bước trong lành và an toàn hơn đối với du khách trong và ngoài nước.

Để tiếp tục giữ gìn và phát huy những việc đã làm được, hạn chế và đi đến loại bỏ hoàn toàn những mặt trái phát sinh, tồn tại như nạn cò mồi, chèo kéo du khách..., UBND thị xã vừa quyết định ra quân lập lại trật tự du lịch và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Qua những ngày đầu thực hiện, bộ mặt đô thị đã gọn gàng và sạch đẹp hơn, hoạt động kinh doanh đã đi vào nền nếp, đường phố và vỉa hè đã thông thoáng, sạch sẽ.

* Hội An sẽ làm gì trong thời gian tới để giải quyết dứt điểm tình trạng đeo bám, chèo kéo khách ?

- Ông Lê Văn Giảng: Đối với các đối tượng là trẻ em cư trú tại Hội An, chính quyền sẽ chỉ đạo Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thị xã phối hợp với Đoàn thanh niên và các địa phương nơi các em cư trú vận động, thuyết phục gia đình không để các em tiếp tục hoạt động đồng thời sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em trong việc học tập văn hóa, học nghề để bảo đảm cuộc sống sau này. Đối với những trường hợp là người đã thành niên, tái phạm nhiều lần, thị xã giao cho xã, phường nơi cư trú tổ chức họp dân để kiểm điểm một cách nghiêm khắc nhằm tăng hiệu quả giáo dục. Với những người chưa có nghề nghiệp ổn định, UBND thị xã sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để họ chuyển sang những nghề khác, ổn định cuộc sống... Riêng với những đối tượng ăn xin từ nơi khác đến, chúng tôi kiên quyết thu gom và chuyển trả về địa phương cư trú. Ngoài ra, UBND thị xã Hội An tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng thông tin du lịch nhằm chuyển tải thông tin về các hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại tại Hội An đến với du khách nhằm hạn chế hoạt động của các đối tượng hành nghề môi giới...

Theo Theo Thanh niên