Kiều bào phát huy truyền thống, hướng về Tổ quốc
Các Website khác - 12/09/2005
Ðoàn Việt kiều tiêu biểu, đại diện cho kiều bào có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp giành độc lập và hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, được Ðảng và Nhà nước mời về nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Phóng viên báo Nhân Dân đã gặp và phỏng vấn nhanh một số bà con.
Ông Nguyễn Văn Thứ, 79 tuổi

Nguyên Phân hội trưởng Việt kiều tỉnh Khăm-muội, Ban Chấp hành Hội Việt kiều Xa-va-na-khẹt. (Ðược tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất (Việt Nam), Huân chương Ðộc lập hạng hai của Lào).

Cảm ơn Ðảng, Chính phủ và bà con trong nước đã mời chúng tôi về dự lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Việt kiều ở Lào luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh lớn lao của đồng bào cả nước cho cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng và thống nhất Tổ quốc, ngày nay đang nỗ lực xây dựng để đất nước giàu đẹp. Khi tôi tham gia cách mạng năm 1947, đã có bao lớp người đi trước hy sinh vì độc lập tự do, chúng tôi noi gương họ, giúp nuôi nấng, canh gác bảo vệ cán bộ từ Việt Nam qua, từ Thái-lan trên đường trở về Tổ quốc. Ngày nay cố sức động viên con cháu, cùng bà con Việt kiều tại Lào đoàn kết, phát huy truyền thống hướng về quê hương, đất nước, xây dựng tình đoàn kết với nhân dân sở tại, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân xây dựng và tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ông Phạm Văn Chỉ, 85 tuổi, Trưởng ban đại diện Việt kiều Băng-cốc (Thái-lan). (Năm 1944, vào bộ đội trong tiểu đoàn Hải ngoại Cửu Long II, tham gia chống Pháp ở Lào. Từ năm 1952 ở Băng-cốc).

Phải rời quê hương tha phương cầu thực năm 1943, vì nghèo đói, làm chẳng có ăn do đất nước không có độc lập, dân làm nô lệ. Bác Hồ cùng toàn Ðảng, toàn dân đấu tranh giành độc lập tự do, nay non sông đã liền một dải. Việt kiều ở Thái-lan rất tự hào vì Bác Hồ đã từng sống và xây dựng phong trào cách mạng trong cộng đồng bà con, chúng tôi cố gắng giữ gìn và xây dựng những di tích nơi Bác đã sống và hoạt động cách mạng. Nước ta đã thay đổi khác hẳn so với năm 1992, khi lần đầu tôi về thăm. Ngày nào chúng tôi cũng xem truyền hình Việt Nam, thấy đất nước đi lên, chúng tôi mong muốn nước ta tiến nhanh hơn nữa để sánh vai với các nước giàu có trong khu vực và thế giới, để dân tộc ta được ấm no hạnh phúc hơn nữa.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Thái-lan tốt hơn trước đây nhiều, cuộc sống của Việt kiều cũng khấm khá hơn trước. Chúng tôi vô cùng cảm ơn đất nước đã mời những người Việt sống xa Tổ quốc về tham dự những ngày lễ trọng đại của dân tộc. Thay mặt bà con Việt kiều ở Băng-cốc nói riêng và Thái-lan nói chung xin hứa với đồng bào trong nước luôn đoàn kết tương thân tương ái, xây dựng cộng đồng gắn bó, phát huy truyền thống cách mạng, luôn hướng về quê cha đất Tổ, để xứng danh con cháu Lạc Hồng.

Ông Lê Ngọc Hạnh, 53 tuổi, Trưởng ban Thư ký Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm Kinh tế Thương mại quốc tế Moscow (Nga). (Năm 1974 vào bộ đội, năm 1978-1979 tham gia chiến đấu trên biên giới phía bắc. Năm 1985, công tác tại Bộ Thương mại. Năm 1997, sang Nga. Huân chương chiến sĩ vẻ vang).

Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga ước tính có khoảng gần 100 nghìn người ở khắp các khu vực từ phía Tây đến vùng Viễn Ðông nước Nga. Người Việt tại LB Nga gồm những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, lưu học sinh và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học của Nga. Trước đây, cuộc sống, các hoạt động làm ăn đều tự phát. Từ tháng 1-2004, Hội người Việt Nam tại LB Nga thành lập, được nước sở tại chính thức công nhận. Ngoài ra các hiệp hội như Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Khoa học - kỹ thuật, Hiệp hội Võ thuật... cũng đã được thành lập. Cùng với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại LB Nga, Hội hoạt động tích cực nhằm đoàn kết người Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng luật pháp của bạn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, làm ăn, hướng về Tổ quốc. Cố gắng làm một nhịp cầu trong mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước, bằng sức mình góp phần nhỏ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và LB Nga.

BÙI CĂN
thực hiện