La Nina xuất hiện, mùa đông sẽ lạnh hơn
Các Website khác - 12/12/2007

Trong 3 tháng vừa qua, không khí lạnh đến sớm hơn và số đợt không khí lạnh cũng nhiều hơn so với năm ngoái. Nếu tính cả mùa đông năm trước, cả nước đón 25 đợt không khí lạnh, thấp hơn trung bình nhiều năm 4 đợt (trung bình nhiều năm là 29 đợt).

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu cũng cho biết thêm, trong 3 tháng tới, nhiệt độ có khả năng hụt chuẩn trên hầu hết diện tích phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) với chuẩn sai dao động từ -1,5 đến 0 độ C; ở phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) nhiệt độ có thể vượt chuẩn với chuẩn sai chủ yếu từ 0 đến 1,5 độ C.

La Nina là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng lạnh đi không bình thường của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía đông xích đạo Thái Bình Dương kéo dài từ 3 mùa trở lên.

 

Trong 50 năm qua (1951-2000), có 10 đợt La Nina, đợt ngắn nhất kéo dài 8 tháng, đợt dài nhất là 22 tháng.

Lượng mưa có khả năng hụt chuẩn trên đa phần diện tích phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) với chuẩn sai từ -200 đến 0mm. Khả năng vượt chuẩn của lượng mưa có thể xảy ra trên phần lớn diện tích ở phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) với chuẩn sai chủ yếu dao động từ 0 đến 200mm.

Theo kết quả thống kê trung bình 3 tháng 12, 1, 2 của thời kỳ 1971-2000 thì trong thời gian này còn có khoảng gần 2 cơn xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới và bão) hoạt động trên khu vực biển Đông; trong khoảng 10 năm có từ 3 đến 4 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam (trung bình là: 0,38 cơn/năm).

An Hạ