Sẽ cho tái chế một số rác thải y tế
Các Website khác - 20/10/2007

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cho phép tái chế và tái sử dụng một số chất thải y tế thông thường theo qui trình kiểm soát các vật liệu nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải phải xử lý, tiết kiệm nguyên liệu. Trong tháng mười, Bộ Y tế hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung qui chế quản lý chất thải y tế.

 

Báo cáo thừa nhận việc phân loại chất thải rắn y tế các cơ sở chưa đúng qui định. Việc vận chuyển rác thải y tế nguy hại, chất thải thông thường từ bệnh viện, các cơ sở y tế hầu như khoán trắng cho công ty môi trường đô thị. Từ đó đã xảy ra tình trạng một số bệnh viện “bỏ ngỏ” việc quản lý, giám sát như: Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện K (Hà Nội)... dẫn tới tình trạng thất thoát và tuồn rác thải chưa qua xử lý cho các đơn vị tư nhân tái chế, gây bức xúc trong xã hội.

 

Theo TTXVN