14 lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu theo chế độ
Các Website khác - 19/10/2007

Theo đó, các vị nguyên lãnh đạo thực hiện nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2007 gồm:

1. Ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

2. Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Ông Đào Đình Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Và các cán bộ nguyên lãnh đạo nghỉ công tác từ 1/10/2007 để nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2008, gồm:

1. Ông Đoàn Mạnh Giao, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

2. Ông Đỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

3. Ông Mai Ái Trực, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Ông Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản;

5. Ông Trịnh Ngọc Quyền, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

6. Bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế;

8. Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

9. Ông Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

10. Ông Y Ly Niek Đam, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

11. Ông Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo website Chính phủ