Tàu đến chậm, khách được bồi thường
Các Website khác - 30/03/2006

TCty

Soạn: AM 738747 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Số tiền hành khách được bồi thường bao gồm tiền chênh lệch giá vé, tiền vé trên đoạn đường chưa đi, tiền điều hòa không khí (nếu khách mua vé toa có điều hòa nhưng điều hòa không hoạt động). Trường hợp khách có vé hạng thấp, nhưng được bố trí sử dụng vé hạng cao do không có chỗ tương ứng, sẽ không phải trả thêm tiền chênh lệch.

Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Xuân Hồng cũng cho biết, hành khách sẽ được bồi thường nếu tàu đến ga chậm giờ. Quy định cụ thể về mức tiền đền bù, thời gian chậm chuyến sẽ được thể hiện rõ trong một nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đường sắt.

Theo ông Hồng, đây là việc cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi cho hành khách đi tàu và nâng cao sức cạnh tranh của ngành đường sắt.

Theo Tổng Công ty Đường sắt VN, tỉ lệ tàu Thống Nhất về ga đúng giờ gần đây chỉ đạt 60%-65%. Riêng đoàn tàu nhanh hành trình 29 giờ 30 chỉ đạt tỉ lệ về ga cuối đúng giờ là 20%.

(Theo Người Lao Động, SGGP)