Xử lý nghiêm sai phạm trong dự án đánh bắt xa bờ
Các Website khác - 12/01/2006
Tàu đánh bắt xa bờ. (Tuổi Trẻ)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 03 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu tạm dừng việc thực hiện dự án đầu tư đánh bắt hải sản xa bờ để kiểm điểm, đánh giá lại. Các trường hợp sai phạm phát hiện có dấu hiệu tội phạm, cần phải khởi tố để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ý kiến các Phó thủ tướng và đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp, Thủ tướng kết luận, dự án đầu tư đánh bắt hải sản xa bờ bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi là chủ trương đúng, phù hợp với chiến lược kinh tế biển. Tuy nhiên, việc xây dựng, tổ chức, chỉ đạo thực hiện dự án không sát thực tế và đã có nhiều sai phạm, cần được xử lý và khắc phục kịp thời.

Thủ tướng giao bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm. Đối với các trường hợp sai phạm phát hiện có dấu hiệu tội phạm, cần phải khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thủy sản kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng khoản tiền thiết kế phí của các Công ty tư vấn thiết kế (Bộ Thuỷ sản), xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Bộ Thủy sản được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trên cơ sở xây dựng chiến lược khai thác hải sản xa bờ, nghiên cứu xây dựng chương trình mới, trình Thủ tướng trong quý 3 năm nay.

Việt Anh