Ba suất học bổng tại ĐH Edith Cowan, Úc
Các Website khác - 10/08/2005

TTO - ĐH Edith Cowan, thành phố Perth, Úc vừa thông báo cấp ba suất học bổng sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tại trường cho năm học 2006.

Học bổng tòan bộ học phí kéo dài hai năm đối với bậc thạc sĩ và ba năm đối với bậc tiến sĩ. Ngòai ra, ứng viên thành công còn nhận được bảo hiểm sức khỏe và chi phí làm luận văn.

Ứng viên suất sắc nhất có thể được xét thêm học bổng ECU International Stipend (ECUIS) dùng cho sinh họat phí trị giá 18.837 đô la Úc/năm.

Các ngành học:

Nghệ thuật

Kinh doanh

Tài chính

Kinh tế

Gíao dục

Công nghệ thông tin

Sức khỏe

Luật

Kiến trúc

Xây dựng

Y tá

Dinh dưỡng

Công nghệ gen

Điều kiện:

- Tốt nghiệp ĐH lọai giỏi một trong số ngành ở trên

- Có bằng thạc sỹ nếu nộp cho chương trình tiến sỹ

- Điểm IELTS từ 6.5 trở lên

- Có công trình nghiên cứu

Hồ sơ bao gồm:

- Sơ yếu lí lịch chi tiết, tối đa 2 trang

- Bản sao bảng điểm, bằng cấp chi tiết

- Hai thư giới thiệu của giáo viên

- Đề cương nghiên cứu chi tiết, tối đa 1 trang

- Các dự án nghiên cứu trứơc đây

- Chứng chỉ IELTS còn hiệu lực

Ứng viên quan tâm, xin download mẫu hồ sơ học bổng tại:

http://www.ecu.edu.au/GraduateSchool/scholarships/downloads/2006-IPRS-Appn.pdf

Ứng viên hoàn tất hồ sơ, xin gửi về:

Postgraduate Research Scholarships Officer

Graduate School

Edith Cowan University

2 Bradford Street

Mount Lawley, WA 6050

Australia

Phone 61 08 9370 6028

Fax 61 08 9370 6799

Email: research.scholarships@ecu.edu.au

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/8/2005.

BÁ CHÍNH