Bổ sung phôi thép vào danh mục nguyên liệu sản xuất trong nước
Các Website khác - 10/01/2006

Bổ sung phôi thép vào danh mục nguyên liệu sản xuất trong nước

Ngày 9.1, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 72/VPCP-KTTH yêu cầu Bộ KH&ĐT bổ sung ngay mặt hàng phôi thép vào Danh mục nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để xóa bỏ việc miễn nhập khẩu đối với mặt hàng này theo Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26.8.1999 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Ninh Bình xem xét để điều chỉnh lại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà tỉnh đã cấp cho Cty TNHH cán thép Tam Điệp theo đúng quy định của pháp luật.

C.T