Các nhà tài trợ cho VN sắp nhóm họp
Các Website khác - 28/11/2005

Trong hai ngày họp tới, 6-7/12, các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ tập trung thảo luận về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Các chuyên gia cũng đóng góp ý kiến cho bản Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2006-2010, thảo luận về tiến độ giải ngân và hiệu quả viện trợ đối với VN.

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam bao gồm các thành viên của chính phủ và các đại diện của khoảng 50 nhà tài trợ song phương và đa phương. Đoàn đại biểu của Chính phủ do Phó thủ tướng Vũ Khoan và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc dẫn đầu, đại diện các bộ Kế hoạch và đầu tư, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Một ngày trước Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam 2005, sẽ diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ 12 tổ chức tại Hà nội ngày 1-2/12/ 2004, các nhà tài trợ cam kết ủng hộ 3,4 tỷ đôla để hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo và phát triển của Việt Nam.

V.P.