Cho phép thành lập Khu công nghiệp Việt Hưng (Quảng Ninh)
Các Website khác - 16/05/2006
Cho phép thành lập Khu công nghiệp Việt Hưng (Quảng Ninh)

Ngày 15.5, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký công văn số 727/TTg-CN, cho phép thành lập và cho phép đầu tư Khu công nghiệp Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, với quy mô diện tích tối đa là 301ha. Khu công nghiệp Việt Hưng được tổ chức và hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp và khu chế xuất. S.Đà