Gần 200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Made in VN lần thứ ba
Các Website khác - 16/05/2006

Gần 200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Made in VN lần thứ ba

Sở Thương mại Đà Nẵng cho biết, đã có gần 200 doanh nghiệp trên cả nước đăng ký tham dự Hội chợ Made in Việt Nam - bình chọn hàng VN chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn sẽ tổ chức tại công viên 29.3 trong 5 ngày (từ 27.5-1.6.2006). Đây là 1 trong 6 hội chợ thương mại lớn trong năm 2006 tại Đà Nẵng.

T.Hải