Hỗ trợ tài chính: Hình thức gián tiếp bảo vệ người gửi tiền
Các Website khác - 27/05/2006
Hỗ trợ tài chính: Hình thức gián tiếp bảo vệ người gửi tiền

Bảo vệ người gửi tiền là một trong những mục tiêu chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN). Việc bảo vệ đó được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có nghiệp vụ hỗ trợ tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh
Hùng thăm và chỉ đạo hoạt động
của BHTG.

Hai hình thức bảo vệ
Bảo vệ trực tiếp được thực hiện chủ yếu thông qua công tác chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền. Khi gửi tiền là VND vào các tổ chức nhận tiền gửi, nếu tổ chức nhận tiền gửi bị đổ vỡ, người gửi tiền sẽ nhận lại được tiền gửi của mình tối đa là 50 triệu đồng (bao gồm cả gốc và lãi) từ Tổ chức BHTG. Số tiền vượt quá 50 triệu đồng sẽ được tiếp tục thanh toán trong quá trình thanh lý tổ chức nhận tiền gửi theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.

Nhiều người cho rằng, BHTGVN bảo vệ quyền lợi người gửi tiền chủ yếu thông qua nghiệp vụ chi trả khi tổ chức tham gia BHTG bị giải thể, phá sản. Tuy nhiên, việc trả tiền gửi được bảo hiểm chỉ là khâu cuối khi không còn biện pháp nào để khôi phục tổ chức tham gia BHTG trở lại hoạt động bình thường.

Người gửi tiền còn được BHTGVN bảo vệ một cách gián tiếp, nhưng tích cực hơn biện pháp chi trả thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình như: Kiểm tra tại chỗ, giám sát từ xa để đưa ra các cảnh báo về những rủi ro tiềm năng...

Ngăn chặn sự cố...
Công tác cho vay hỗ trợ tài chính của Tổ chức BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG góp phần củng cố lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Tiền vay giúp tổ chức tham gia BHTG có nguồn tài chính chi trả cho người gửi tiền, ngăn chặn tình trạng rút tiền trước hạn do tâm lý hoảng loạn của người gửi tiền, có thể dẫn tới nguy cơ phá sản của ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính.

Khi biết có tổ chức tài chính nhà nước là BHTGVN đứng sau hoạt động của các TCTD và có thể hỗ trợ về mặt tài chính thì người gửi tiền sẽ yên tâm và không rút tiền trước hạn. Điều đó có nghĩa là quyền và lợi ích của người gửi tiền được bảo vệ tốt hơn.

Thông qua hỗ trợ tài chính, các tổ chức nhận tiền gửi nhất là hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sẽ nhận thức rõ hơn về những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm tiền gửi, giúp họ nâng cao khả năng phòng ngừa, ngăn chặn hoặc khắc phục sự cố bất thường, tạo cho họ sức cạnh tranh tốt hơn.

Thuý Sen