Kiến nghị ngừng đầu tư sản xuất kính xây dựng
Các Website khác - 31/03/2006

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam (VIEGLASS) đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm ngừng cấp phép đầu tư mới đối với các dự án sản xuất kính xây dựng trên phạm vi toàn quốc, kể cả liên doanh và 100% vốn nước ngoài đến năm 2010.

VIEGLASS cũng muốn các Bộ, địa phương cung cấp thông tin khách quan và đầy đủ về sự phát triển của ngành kính xây dựng cho các nhà đầu tư tư nhân để họ có sự lựa chọn tốt nhất khi đầu tư vào lĩnh vực này.

"VIEGLASS mong các địa phương, ban ngành có liên quan (hải quan, thuế) kiểm soát chặt chẽ kính nhập khẩu vào Việt Nam thông qua các cảng biển, để không xảy ra tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, làm thất thu thuế của Nhà nước và ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước", Hiệp hội nhấn mạnh trong văn bản trình Thủ tướng Chính phủ mới đây. Hiệp hội cũng kiến nghị chỉ nên đầu tư chiều sâu về công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo số liệu của VIEGLASS, cuối năm 2005, toàn quốc có 7 dây chuyền sản xuất, với 75 triệu m2/năm. Nhưng do thị trường suy giảm, đến hết tháng 12/2005, tồn kho của các nhà máy đã lên tới 22 triệu m2. Trong vài năm tới, cũng sẽ có thêm một số nhà máy mới đi vào hoạt động, đó là chưa kể lượng kính Trung Quốc đang được nhập vào với số lượng lớn. Dự báo, phải tới năm 2010, nhu cầu tiêu thụ mới cân đối được sản lượng sản xuất của các nhà máy trong nước.

Hoàng Linh