Tạm dừng thanh lý nhà chuyên dùng
Các Website khác - 30/03/2006

Tạm dừng thanh lý nhà chuyên dùng

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Quý Đôn vừa ký công văn số 1029/UB-NNĐC gửi các ngành chức năng về phân loại, đề xuất cơ chế quản lý, phát triển quỹ nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, thành phố giao các ngành chức năng dựa trên cơ sở kết quả đợt kê khai, đăng ký, kiểm tra quỹ nhà chuyên dùng (theo Chỉ thị số 25 của UBND TP) để phân loại tiến tới xây dựng cơ chế đầu tư xây dựng để phát triển quỹ nhà chuyên dùng theo quy hoạch.

Nội dung này phải báo cáo thành phố trước 30.4.2006. Cũng theo yêu cầu của UBND thành phố, trong thời gian kiểm tra, phân loại, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội không xem xét việc thanh lý quỹ nhà chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị đang thuê. Các trường hợp đã nhận đơn đề nghị thanh lý cũng sẽ phải tạm dừng, không xem xét nhưng cơ quan chức năng phải có thông báo cho các đơn vị được biết.

T.Huyền