Quảng Ngãi: Dừng thi công tất cả cầu, cống tuyến đường Sơn Bua - Sơn Mùa
Các Website khác - 30/03/2006

Quảng Ngãi: Dừng thi công tất cả cầu, cống tuyến đường Sơn Bua - Sơn Mùa

UBND tỉnh vừa yêu cầu chủ đầu tư (huyện Sơn Tây) và các đơn vị thi công phải dừng toàn bộ việc thi công các cầu, cống dọc tuyến đường này.

Lý do là dự án đường Đông Trường Sơn sẽ đi qua Sơn Tây và "đè" lên 12km dọc tuyến đường này. Toàn bộ số cầu, cống đang thi công không đúng với thiết kế đường cấp 4 miền núi của đường Đông Trường Sơn. Tuyến đường này dài 12km, kinh phí 26 tỉ đồng được thi công 1 năm nay. Toàn bộ số cầu, cống "lỡ thi công" này ước tính khoảng trên 6 tỉ đồng!

T.Đ