Năm 2006: Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp, cổ phần hoá 43 DN
Các Website khác - 28/03/2006

Năm 2006: Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp, cổ phần hoá 43 DN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của UBND thành phố. Theo đó, trong năm 2006 thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành sắp xếp, cổ phần hoá 43 doanh nghiệp.

Trong số doanh nghiệp được sắp xếp sẽ cổ phần hoá: 20 doanh nghiệp; sáp nhập: 6 doanh nghiệp; giao doanh nghiệp: 1 doanh nghiệp; giải thể: 3 doanh nghiệp; phá sản: 1 doanh nghiệp, chuyển công ty mẹ - công ty con: 1 doanh nghiệp, chuyển công ty TNHH 1 thành viên: 10 doanh nghiệp, sắp xếp lâm trường quốc doanh: 1 doanh nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội sẽ rà soát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần có vốn nhà nước tham gia để tiếp tục thực hiện các biện pháp sắp xếp, cổ phần hoá đối với các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả.

UBND thành phố sẽ thực hiện bán đấu giá phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần làm ăn không hiệu quả. Hiện nay, UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm cổ phần hoá một số Tổng công ty nhà nước như: Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị...

Sau khi hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, từ năm 2006 trở đi thành phố sẽ tập trung đưa ra các giải pháp, các cơ chế để thúc đẩy các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phát triển.

X.L