Phạt tới 300% số tiền trốn thuế
Các Website khác - 18/11/2005

Bộ Tài chính đang nghiên cứu để tăng hình thức xử phạt đối với hành vi khai thiếu tiền thuế, trốn thuế, gian lận tiền hoàn thuế. Mức phạt cao nhất có thể lên tới 300% số tiền trốn thuế.

Trong trường hợp người nộp thuế thực hiện đúng quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai thiếu nghĩa vụ thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, sẽ bị phạt 100% số thuế khai thiếu nếu số thuế khai thiếu trên 50%. Mức phạt này sẽ được giảm xuống 50% hoặc 10% nếu số khai thiếu dưới 50% hoặc 20% số thuế phải nộp.

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận tiền hoàn thuế như không đăng ký thuế, không khai nộp thuế, không ghi chép sổ sách kế toán các khoản thu, chi liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế... ngoài việc phải nộp đủ số tiền thiếu còn bị phạt từ 100% đến 300% số tiền trốn thuế.

(Theo Đầu Tư)