Quy trình cấp phép xây dựng mới tại TPHCM
Các Website khác - 02/11/2007

Trước đây, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ có trách nhiệm đếm đủ hồ sơ theo quy định là nhận vào, họ không được kiểm tra nội dung hồ sơ. Do đó, khi hồ sơ đã được nhận vào, ghi phiếu hẹn; nhưng đến khâu thụ lý hồ sơ, cán bộ thụ lý kiểm tra phát hiện ra bản vẽ có sai sót, hoặc giấy tờ không đủ tính pháp lý... nên không thể cấp phép xây dựng.

 

Lúc đó, Sở phải thông báo cho người nộp lên nhận lại hồ sơ và hướng dẫn họ bổ sung; sau đó, quay trở về khâu tiếp nhận và ghi phiếu hẹn. Vì vậy, khó có thể giải quyết được nhanh chóng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Với quy trình mới, khâu tiếp nhận và thụ lý hồ sơ sẽ nhập làm một, tức là cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra ngay nội dung của hồ sơ xem đã đầy đủ chưa, còn sai sót không. Nếu có sai sót và/hoặc thiếu giấy tờ gì, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn người nộp đem hồ sơ bổ sung ngay. Với quy trình cũ, đây là khâu thứ 2; vì vậy, quy trình mới sẽ tiết kiệm cho cá nhân, doanh nghiệp nhiều thời gian đi lại và chờ đợi.

 

“Chỉ khi nào hồ sơ hoàn chỉnh, đầy đủ và không có sai sót thì Sở Xây dựng mới tiếp nhận. Do đó, việc giải quyết sẽ đúng hẹn hoặc nhanh hơn. Vì không cần phải yêu cầu sửa chữa, bổ sung gì nữa thì không có lý do gì để trễ hẹn” - ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh văn phòng Sở Xây dựng nói.

 

Ông Phụng còn cho biết quy trình mới này đã được áp dụng thử nghiệm cho công tác thẩm định thiết kế cơ sở công trình trụ sở của VKSND thành phố. Kết quả là chỉ trong 3 ngày làm việc, Sở đã giải quyết xong, qua đó thể hiện tính hiệu quả của mô hình này.

 

Tùng Nguyên