SOM II: VN đưa ra nhiều ý kiến hữu ích
Các Website khác - 23/05/2006
Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ II (SOM II) tại TPHCM:
VN đưa ra nhiều ý kiến hữu ích

Ngày 22.5, tại KS Sheraton đã diễn ra 4 cuộc họp nhóm của các nhóm công tác: Diễn đàn sáng tạo trong khoa học-đời sống (LSIF), Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG), Nhóm công tác về nguồn nhân lực (HRDWG), Nhóm chuyên gia không chính thức về đi lại của doanh nhân (IEGBM).

Các tình nguyện viên TPHCM
giúp các đại biểu hội nghị tìm
thông tin.

Tại cuộc họp báo chiều 22.5, Giáo sư Nigel A.F.Haworth - trưởng nhóm HRDWG cho biết: Các đại biểu đã bàn tới 3 vấn đề liên quan tới hệ thống giáo dục phổ cập trong các nền kinh tế thành viên, tính sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực. Cũng theo GS Nigel, tại cuộc họp, các đại biểu VN đã đưa ra được nhiều ý kiến hữu ích.

Theo Ban thư ký APEC'2006: Hơn 900 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC đã đăng ký tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ SOM II.
Bốn nội dung chính của các cuộc họp này: Chuẩn bị cho Hội nghị bộ trưởng Thương mại (MRT), theo đó, sẽ xây dựng một tuyên bố riêng mạnh mẽ của MRT về Nghị trình phát triển Doha của WTO (DDA), thúc đẩy đàm phán DDA hoàn thành với kết quả tốt đẹp vào cuối 2006...; Các hoạt động về tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư APEC, trong đó, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, triển khai chống và loại bỏ hàng giả, hàng nhái được đặc biệt quan tâm; Hợp tác kinh tế-kỹ thuật sẽ tập trung vào vấn đề phát triển nguồn nhân lực; Một số sáng kiến về an ninh và con người đã được đưa ra tại SOM I (Hà Nội) sẽ được tiếp tục bàn, bao gồm: Các lĩnh vực bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ , bảo vệ thực phẩm, an ninh đường sắt, chống khủng bố...

L.Tuyền