Hậu Giang: Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp
Các Website khác - 23/05/2006

Hậu Giang: Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp

Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng công trình cải tạo vườn tạp quốc lộ 61 liên huyện: Phụng Hiệp - Long Mỹ - Vị Thuỷ (tỉnh Hậu Giang), với 17 thành viên - gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan - vừa được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1140/QĐ-CT.UBND.

Đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng tuyến đường đẹp có chiều dài khoảng trên dưới 40km, từ Cái Tắc đi thị xã Vị Thanh và ngược lại theo chỉ đạo của tỉnh.

Thanh Tùng