Tin kinh tế ngày 22.5
Các Website khác - 22/05/2006

Tin kinh tế ngày 22.5

Chỉ cho đăng ký tàu biển nhập khẩu dưới 15 năm tuổi. Đây là nội dung chính của Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 18.5. Đây là động thái kịp thời, nhằm giảm thiểu tình trạng nhập tàu quá cũ, khiến đội tàu VN liên tục bị liệt vào danh sách đen và bị bắt giữ tại nhiều cảng trên thế giới. B.L

Hôm nay (22.5),
Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài VN đã kỷ niệm 1 năm ngày thành lập. Sau 1 năm, hội kết nạp được 476 hội viên, trong đó 344 người có trình độ đại học và thạc sĩ, 132 người là GS - TS, 236 người là cán bộ lãnh đạo cấp bộ, cục, vụ, tổng giám đốc. Dự kiến trong năm 2006, hội sẽ phát triển lên 1.000 hội viên ở một số tỉnh, thành phố. NG.M

107 triệu USD là số tiền đầu tư cho Dự án phát triển CNTT-truyền thông giai đoạn 2006-2010. Bộ BCVT ngày 21.5 cho biết: Dự án bước đầu được triển khai và hết năm nay có thể đưa ra lộ trình thực hiện cho 4 năm còn lại. Mục tiêu của dự án là tăng cường sự lãnh đạo CNTT-TT; hiện đại hoá BCVT và công tác thống kê; xây dựng chính phủ điện tử ở cấp thành phố... A.X