Thành lập Trung tâm thương mại thế giới tại Việt Nam
Các Website khác - 03/11/2007

Saigon WTC được thành lập với chức năng cung cấp những thông tin, phương tiện thương mại cần thiết cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm đến thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, trung tâm cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng phát triển sản phẩm, xây dựng nhà máy... thông qua quỹ tài trợ nhờ mạng lưới liên kết với các tập đoàn tài chính trên thế giới.

Đồng thời, Saigon WTC có các dịch vụ khác như: xuất nhập khẩu, đào tạo, cho thuê văn phòng, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, triển lãm… Quan trọng hơn, Saigon WTC sẽ đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam thăm dò, dự báo thị trường và tìm kiếm đối tác kinh doanh ở trong nước và quốc tế.

WTCA được thành lập từ năm 1970 nhằm mục đích xây dựng một nền hòa bình và ổn định thông qua thương mại quốc tế. Đến nay, WTCA đã phát triển hơn 300 trung tâm trên 100 quốc gia.

Saigon WTC là một trung tâm thành viên của hệ thống này nên cũng được chia sẻ thông tin thương mại với hơn 300 thành viên khác trên thế giới. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giao thương với nền kinh tế thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Dự kiến ngày 8/11 tới, Saigon WTC sẽ chính thức ra mắt với giới doanh nhân Việt Nam.

Tùng Nguyên