Tổng Cty Hàng không Việt Nam phải thực hiện chặt chẽ an toàn bay
Các Website khác - 10/01/2006

Tổng Cty Hàng không Việt Nam phải thực hiện chặt chẽ an toàn bay

Ngày 9.1, Văn phòng Chính phủ đã phát hành văn bản số 56/VPCP-CN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc Thủ tướng đồng ý các nội dung kiểm điểm và các biện pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn bay của TCty Hàng không VN, Cục Hàng không VN tại công văn số 2804/CHK-TCATB ngày 28.11.2005 và Bộ GTVT tại công văn số 7772/BGTVT-VT ngày 8.12.2005.

Yêu cầu Bộ GTVT, Cục Hàng không VN và TCty Hàng không VN thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ các quy định về an ninh, an toàn bay và những công việc đã kiểm điểm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong công tác này.

S.Đà