VNPT được phép kinh doanh bất động sản
Các Website khác - 12/01/2006

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định chính thức thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT). Bên cạnh lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, tập đoàn này còn được phép kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng.

ừcỵughkj
VNPT chính thức thành lập tập đoàn. (Quản Trị Mạng).

Tập đoàn được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN, Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông quốc tế và một bộ phận của Công ty Tài chính bưu điện... Đồng thời, được phép kinh doanh các lĩnh vực đầu tư tài chính, vốn trong nước và nước ngoài, các dịch vụ viễn thông đường trục, viễn thông - công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài, truyền thông, quảng cáo; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

Khi chính thức ra mắt, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN sẽ là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức, hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN. Vốn điều lệ của tập đoàn là vốn chủ sở hữu của VNPT tại thời điểm ngày 1/1 trừ đi phần vốn, tài sản giao cho tổng công ty này.

Các đơn vị thành viên của tập đoàn, được hình thành theo quy định của pháp luật và lộ trình, bao gồm Tổng công ty Bưu chính VN. Các Tổng công ty Viễn thông I, II, III hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm Công ty Điện toán và truyền số liệu, Công ty Phần mềm và truyền thông.

Ngoài ra, các công ty do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm Công ty cổ phần Thông tin di động, Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông, Công ty cổ phần Dịch vụ tài chính Bưu điện, Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện, Công ty cổ phần Vật liệu bưu điện...

Các công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ gồm Công ty cổ phần Cáp và vật liệu viễn thông. Công ty cổ phần Điện tử viễn thông tin học. Công ty cổ phần Viễn thông tin học bưu điện. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng bưu điện...

Hồng Anh