Nâng cao nhận thức để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 20/08/2004

Hà Nội (TTXVN) - Nâng cao nhận thức cộng đồng để giảm thiểu tác hại lây nhiễm HIV/AIDS là chủ đề trao đổi của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan Việt Nam và một số tổ chức quốc tế trong khuôn khổ hội nghị "Đổi mới công tác truyền thông về phòng chống HIV/AIDS", tổ chức ngày 20/8 tại Hà Nội.

Theo nhận định của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, hiệu quả của công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS chưa cao, thông tin còn mang tính hù dọa và mới tiếp cận các nhóm có nguy cơ cao. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, người dân chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về cách phòng tránh HIV/AIDS. Công tác chỉ đạo, quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng chưa tốt, gây khó khăn trong việc giảm thiểu tác hại lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Hiện ở Việt Nam đã có trên 80.000 người nhiễm HIV, gần 13.000 người đã chuyển sang AIDS và 7.230 người tử vong. Căn bệnh này đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển giống nòi, hạnh phúc gia đình, và đời sống kinh tế-xã hội của đất nước.

Để làm chậm tốc độ gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, các đại biểu nhất trí đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông giáo dục, trong đó chuyển phương thức truyền thông từ thuyết phục, thông tin một chiều, sang đối thoại, tranh luận, ưu tiên tuyên truyền cho nhóm có hành vi nguy cơ cao và người dân vùng sâu, vùng xa./.