LHQ kêu gọi WTO thúc đẩy phát triển tại các nước nghèo
Các Website khác - 14/12/2005

Niu Yoóc (TTXVN) - Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 60 đã thông qua nghị quyết với số phiếu áp đảo 109 phiếu thuận và 1 phiếu chống, kêu gọi Hội nghị WTO phải tạo ra một bước ngoặt mới, hỗ trợ tiến trình phát triển tại các nước đang phát triển.

Việc thông qua nghị quyết được tiến hành nhân Hội nghị bộ trưởng các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khai mạc tại Hồng Công.

ĐHĐ LHQ đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc xác lập các quy chế về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến buôn bán toàn cầu và các biện pháp ưu đãi các nước đang phát triển như tăng quyền tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của các nước này.

ĐHĐ LHQ kêu gọi các nước phát triển dành ngay lập tức quyền tiếp cận thị trường của họ với những ưu đãi không hạn ngạch và miễn thuế cho tất cả hàng hóa và dịch vụ của các nước chậm phát triển nhất thế giới.

Ngoài ra, WTO cần đẩy nhanh các cuộc thương lượng về Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực buôn bán và y tế, nhằm tạo thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch bệnh như HIV/AIDS, lao phổi, sốt rét và các dịch bệnh khác có thể phát sinh trong tương lai, ảnh hưởng đến các nước đang phát triển.

ĐHĐ LHQ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện hiệu quả các sáng kiến "hỗ trợ thúc đẩy buôn bán" nhằm giúp các nước đang phát triển điều chỉnh và tăng cường tiềm lực buôn bán, kết cấu hạ tầng và các thể chế để các nước này đối phó hiệu quả với các thách thức trong phát triển./.