Trí nhớ siêu phàm
Các Website khác - 24/11/2005
Anh Lư Triều (ảnh), một kỹ sư hóa ở Thiểm Tây, Trung Quốc, vừa chứng tỏ được khả năng nhớ siêu phàm của mình khi đọc liên tục được 67.890 số thập phân đầu tiên của số pi.

Dù vậy, nỗ lực của anh vẫn chưa phá được kỷ lục thế giới một người Nhật lập vào tháng 7 năm nay với việc đọc 83.431 số thập phân.

P.Võ