Hiệp hội Nghị viện châu Á cam kết thúc đẩy hòa bình, đoàn kết
Các Website khác - 22/11/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/11, hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội Nghị viện châu Á vì hòa bình (APPP) lần thứ sáu đã kết thúc tại Páttâya, Thái Lan với tuyên bố khẳng định cam kết chung vì hòa bình, dân chủ và đoàn kết ở châu Á.

Tuyên bố được 29 nước tham gia hội nghị thông qua, nhất trí rằng ngoại giao nghị viện là cần thiết như một kênh song song cho việc thực thi các mối quan hệ quốc tế và sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng cường mối quan hệ đa phương.

Hội nghị cũng thông qua kết quả của cuộc họp Ủy ban Chuyên viên AAPP lần thứ nhất, đặc biệt về việc triển khai lịch trình đưa AAPP trở thành Hội đồng Nghị viện châu Á (APA).

Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, tuyên bố kêu gọi các nước thành viên AAPP xem xét đề nghị thành lập Quỹ châu Á chống đói nghèo được đưa ra tại Hội đồng điều hành AAPP ở Ixlamabát năm 2004.

Các thành viên AAPP cũng nhất trí rằng các dịch bệnh như cúm gia cầm, HIV/AIDS là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh, vì vậy các nghị viện sẽ hết sức thúc đẩy chính phủ các nước thành viên đánh giá và giải quyết tình huống dịch bệnh bùng phát.

Ngoài ra, các thành viên AAPP cũng thông qua một hiến chương về quyền con người, trong đó khẳng định lại sự tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhấn mạnh quyền tự quyết và các quyền khác trong việc bảo vệ quyền con người.

AAPP thành lập năm 1999, gồm 37 quốc gia thành viên và 15 quốc gia không phải thành viên./.