Triển lãm máy bay
Các Website khác - 28/03/2006
SỰ KIỆN QUA ẢNH

Triển lãm máy bay


LĐĐT:Dân chúng chiêm ngưỡng các mẫu tên lửa được trưng bày tại
triển lãm máy bay Chandigarh, phía bắc Ấn Độ, hôm 25.3.2006.
Ảnh do Reuters cung cấp.