Chật vật
Các Website khác - 26/11/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Chật vật

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Trương Cáp, Đái Lăng dẫn 3 vạn tinh binh tiến như vũ bão. Bốn tướng: Mã Trung, Trương Ngực, Ngô Ban, Ngô Ý đón đánh. Cáp thúc quân xông bừa vào, bốn tướng Thục vừa đánh vừa lui. Khổng Minh trên núi phất cờ đỏ, Quan Hưng kéo quân đổ ra. Bốn tướng thấy vậy quay lại đánh. Thêm Vương Bình, Trương Dực đem quân chặn mặt sau. Nhưng Trương Cáp, Đái Lăng liều chết chống cự. Bỗng phía sau trống đánh vang trời, Tư Mã YÁ dẫn quân đến, vây Vương Bình, Trương Dực vào giữa. Quân Thục chia đôi, Vương Bình kịch chiến với Trương Cáp, Trương Dực chống chọi với Tư Mã YÁ. Hai bên giáp chiến, tiếng reo hò vang động trời đất. Khương Duy, Liễu Hoá ở trên núi thấy quân Thục bắt đầu núng, bèn theo lệnh Khổng Minh chia làm hai cánh lẻn đến cướp trại Ngụy. Tư Mã YÁ hay tin, vội vàng thu quân về. Quân Thục nhân cơ hội đuổi đánh, tuy thắng nhưng rất chật vật, không cướp được trại Ngụy...

Trở lại với ba trận toàn thắng của U.23 tại vòng đấu bảng SEA Games 23 vừa rồi, mỗi trận đều mang đến một nỗi lo ngại cho người hâm mộ. Trận thắng Myanmar 1-0, chiều 24.11 vừa qua là trận thắng chật vật nhất. Ông HLV trưởng A.Riedl không có lấy nổi một nụ cười. Rõ ràng là chúng ta đã thắng vì các đối thủ yếu hoặc quá yếu. Đa số người hâm mộ đều nhận xét, bóng đá Đ.N.Á ngày càng đi xuống. Khán giả có điều kiện xem trận U.23 Sing đụng U.23 Indo còn phát biểu rầu hơn: "Nổi bật ở trận đấu này là các quả phát bóng dài của hai thủ môn. Chấm hết".
Nhưng thôi, nói gì thì nói chúng ta đã có được 9 điểm tuyệt đối và chắc chắn đứng đầu bảng B. Trận cuối gặp Indo chắc là thảnh thơi. Nhưng thiết nghĩ U.23 VN nên coi trận này là trận đấu tập quan trọng, đặng rút kinh nghiệm ở vòng đấu cuối cùng, vòng đấu tranh huy chương. Song không được để thua, làm mất nhuệ khí quân ta.

Bởi thế mới có thơ rằng:
Ai dở, ai hay chửa biết chừng
Cửa ải cuối cùng mới lắm cam go.


Muốn biết U.23 VN lần này đoạt huy chương màu gì, xin chờ kết thúc SEA Games 23 sẽ rõ.