Lũ...
Các Website khác - 07/01/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Lũ...

Bùi Hàn Sĩ
Lại nói Bàng Đức tử chiến với Quan Vũ bất phân thắng bại. Đức giả vờ dùng kế đà đao nhưng thực ra là bắn trộm, trúng vai tả Quan Vũ. Vu Cấm sợ Bàng Đức lập được công to làm mất uy thế của mình bèn dời trại vào sườn núi. Quan Vũ hay tin lập kế nói với các tướng: "Vu Cấm không đóng quân ở chỗ rộng rãi, mà tụ cả vào chỗ hắn ở trong cửa sông Khoái Khẩu. Hiện nay, mưa thu tầm tã, nước sông Tương dâng lên đầy ắp, ta đã sai người lấp cửa sông, đợi khi nước thật to, ta lên chỗ cao, cho thuyền ra tháo nước tràn vào thì quân giặc ở Phàn Thành, Khoái Khẩu ra cua cá cả".

Mọi người chịu kế ấy, là hay. Đêm ấy, Bàng Đức đang ngồi trong trướng, nghe tiếng nước reo ầm ầm, tiếng trống chiêng rầm rĩ. Đức giật mình, vội vàng ra trướng lên ngựa, thì thấy ba bề bốn bên, nước đổ về như thác lũ...

Trở lại chuyện tiêu cực trong bao nhiêu năm nay của bóng đá Việt Nam, giờ đã bung ra như nước lũ vỡ bờ. Đầu tiên là chuyện trọng tài ăn tiền, rồi đến lãnh đạo đội Đông Á TP.Hồ Chí Minh vào trại tạm giam. Trong không khí nóng bỏng như vậy mà lũ "tiểu tướng U.23" vẫn cả gan bán độ thì mới thấy đạo đức cầu thủ đang xuống cấp đến mức nào. Nhưng sự việc còn chưa dừng ở đây, có người trong trại tạm giam đã nghĩ: "Chả lẽ riêng mình ở tù thì buồn biết bao nhiêu!". Thế là các tiêu cực của các mùa giải cũ được khai ra. Thành Vinh đang trở thành biển lũ. Và tuần tới đây, có nhiều khả năng thành Nam (Nam Định) cũng sẽ bị "Sông Đà" cho ngập chìm (TCty Sông Đà mấy năm trước tài trợ cho Nam Định nên mới có tên ghép Sông Đà - Nam Định). Rồi Hải Phòng cũng có nguy cơ "ăn sóng thần". Bởi thế mới có thơ rằng:

- Cháy nhà mới ra mặt chuột
Lũ ngập cũng thấy chuột ngoi.

Thế mới biết chuột nhiều thật! Muốn biết cơn lũ chống tiêu cực còn tràn đến đội nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.