DIỄN ĐÀN DÂN SỰ XÃ HỘI, NƠI QUY TỤ NHỮNG NỖ LỰC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
Các Website khác - 16/01/2009

Diễn đàn xã hội dân sự phòng chống HIV/AIDS

 

Ngày 13, 14 tháng 01 năm 2009, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội), hơn 140 tổ chức bao gồm các Nhóm tự lực của người sống chung với HIV, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức Phi Chính phủ, các nhóm dễ bị tổn thương v.v.. là thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự hợp tác phòng chống HIV/AIDS đã nhất trí thảo luận, thông qua các Quy chế hoạt động của Diễn đàn và kế hoạch Chiến lược  đến năm 2010. Hội nghị cũng đã nhất trí lấy lại tên Diễn đàn xã hội dân sự phòng chống HIV/AIDS (VCSPA).

 

Hội nghị đã bầu ra được Ban điều hành chính thức của Diễn đàn có 15 thành viên, đại diện cho 5 thành phần xã hội, gồm có: Đại diện của NCH, Đại diện của nhóm dễ bị tổn thương, Đại diện cho các tổ chức tôn giáo, Đại diện các tổ chức Phi Chính phủ, Đại diện của các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Đây là một diễn đàn quy tụ đông đảo và rộng rãi các thành phần xã hội, các tổ chức trong công cuộc phòng chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Mong rằng, nó sẽ vận hành hiệu quả.

Vinh_man – Diễn đàn Hiv.com.vn