Mỹ viện trợ tài chính cho Campuchia phòng chống HIV
Các Website khác - 29/06/2005

Nước Mỹ sẽ hỗ trợ Campuchia một khoản tiền là 34,7 triệu đô la nhằm giúp nước này cải thiện các điều kiện về giáo dục và y tế.

Trong tổng số tiền viện trợ lần này, 28,7 triệu đô la đã được dành cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Sẽ có riêng một khoản đặc biệt trong số ấy được chi cho công tác phòng chống HIV/AIDS cũng như nâng cao các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ gia đình.

6,9 triệu đô la khác sẽ dành cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăm lo cải tạo điều kiện giáo dục cơ bản ở Campuchia.

Sở dĩ Mỹ tài trợ một khoản tài chính lớn như vậy bởi muốn đất nước Đông Dương này vượt qua những khó khăn về tài chính sau gần ba thập kỷ gánh chịu các đợt xung đột và mới chỉ chấm dứt hồi năm 1998 gần đây.

Dương Kim Thoa dịch từ
http://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1401623.htm