UNDP và SIDA tài trợ dự án phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 28/03/2006
Chiều 27-3, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng với Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) đã ký dự án giúp Việt Nam phòng chống HIV/AIDS. Dự án có tên là “Tăng cường vai trò lãnh đạo và phối hợp đa ngành của cơ quan dân cử và chính quyền các cấp để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010”.

Dự lễ ký có bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại diện Ban Khoa giáo TƯ, UNDP, đại sứ quán Thuỵ Điển, các tỉnh thực hiện dự án.

Với ngân sách 1,37 triệu USD, dự án sẽ do Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với các cơ quan dân cử và chính quyền địa phương ba tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hoà và An Giang thực hiện trong ba năm (2006 – 2008).

Mục tiêu chính của Dự án là nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Quốc hội, HĐND, UBND các cấp trong việc hoạch định đường lối, chính sách, soạn thảo pháp luật, cũng như xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp đa ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu cho biết, Việt Nam đã đạt một số thành công nhất định trong phòng, chống HIV/AIDS, nhưng dịch bệnh vẫn có thể bùng phát gây tác hại lớn đến cuộc sống người dân và các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước.

Ngoài cấp trung ương, Dự án hỗ trợ các cơ quan dân quyền và chính quyền lồng ghép các vấn đề liên quan HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm công tác phòng, chống HIV/AIDS huy động được sự tham gia và hợp tác của các ban, ngành; thực hiện vai trò chỉ đạo trong việc hướng dẫn thực hiện các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi nhằm xoá bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với những người có HIV/AIDS, tăng cường sự tham gia của những đối tượng này trong cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS.

Tính đến 31-12-2005, số người nhiễm HIV trên toàn quốc là 104.111 người, trong đó 17.289 bệnh nhân AIDS và 10.071 trường hợp đã tử vong do AIDS. Trên thực tế, ước tính hiện có hơn 200 nghìn người có HIV.

Dự án đã được các cơ quan chức năng xem xét và Phó thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8-3-2006, do Uỷ ban về các vấn đề xã hội của QH chủ trì. Cùng với dự án này, UNDP hiện đang hỗ trợ hai dự án tương tự do Ban Khoa giáo TƯ và Ban Tư tưởng - Văn hoá thực hiện.

Chu Hồng Thắng