Bị kỷ luật vì vi phạm công tác vận động bầu cử
Các Website khác - 22/10/2007

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, trong quá trình vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, ông Trần Hữu Thế đã sử dụng phương tiện thông tin của cơ quan để vận động bầu cử cho mình, vi phạm công tác tuyên truyền vận động bầu cử. 

Ngoài ra, với trách nhiệm là bí thư tỉnh đoàn, phụ trách địa bàn huyện Sông Hinh, nhưng ông Thế đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đại hội Đoàn huyện Sông Hinh.

Chiều cùng ngày, BCH Tỉnh đoàn Phú Yên đã họp xem xét và đề nghị BCH Trung ương Đoàn có hình thức kỷ luật về mặt đoàn thể đối với ông Trần Hữu Thế. Ông Thế là ủy viên BCH Trung ương Đoàn.

Theo N.Q.Long
Báo Tuổi trẻ