Chiếu sáng đô thị kiểu “tranh tối tranh sáng”
Các Website khác - 28/11/2007

Ông Nguyễn Hồng Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị, cho biết, vấn đề đáng ngại hiện nay là nhiều nơi vẫn còn cảnh tranh tối tranh sáng, mất an toàn giao thông; tỷ lệ ngõ xóm được chiếu sáng còn rất thấp, thậm chí hầu như không có.

 

Một trong những bất cập hiện nay trong hệ thống chiếu sáng của nước ta, theo ông Tiến, là hình thức chiếu sáng các công trình kiến trúc, chiếu sáng quảng cáo, không gian cây xanh mặt nước… vẫn còn tự phát, manh mún, tùy tiện do chưa có sự kết hợp hay chưa có hướng dẫn, quy định bắt buộc về loại hình này.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, hiện nay Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo chiến lược phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2020.

 

Theo chiến lược này, mục tiêu trước mắt đến năm 2010, chiếu sáng đường phố đạt tỷ lệ 100% chiều dài đường chính và đường khu vực chiếu sáng, nâng tỷ lệ chiếu sáng ngõ xóm đạt khoảng 75-80%. Đến năm 2010, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại một, loại hai và ba đều được quản lý và điều khiển bằng trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng.

 

Trần Hưng