Không cắt phụ cấp, tiền thưởng của lao động
Các Website khác - 12/01/2006

Chiều 11/1, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn khẩn gửi các Bộ quản lý ngành, UBND tỉnh thành, đề nghị chỉ đạo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không được xoá bỏ, cắt giảm trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, tiền ăn ca, tiền hỗ trợ đi lại, nhà ở... mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Trong công văn này, Thứ trưởng Lê Duy Đồng tái khẳng định, mức lương tối thiểu (từ 710.000 đến 870.000 đồng), theo Nghị định 03 về lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI, chỉ áp dụng đối với lao động làm công việc đơn giản nhất, không phải qua học nghề và trong điều kiện lao động bình thường.

Người đã qua học nghề đang được hưởng lương cao hơn 0,3% so với mức tối thiểu (theo quyết định 708 năm 1999), hoặc được tuyển sau thời gian thử việc trước ngày 1/2 thì phải được điều chỉnh lương với mức cao hơn ít nhất 7% của lương tối thiểu.

Đối với mức lương trong hợp đồng hoặc trong thang bảng lương do doanh nghiệp xây dựng thì mức điều chỉnh cụ thể do chủ và lao động tự thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với mặt bằng tiền công trên thị trường và giá cả sinh hoạt.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương phải giám sát, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương, phụ cấp và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; xây dựng định mức lao động; chế độ trả lương làm thêm giờ, làm vào ban đêm; chế độ nâng lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Theo lãnh đạo Bộ Lao động, công văn khẩn này nhằm làm rõ thêm Nghị định 03 ban hành ngày 6/1, tránh việc chủ sử dụng đưa ra lý do không hiểu để trả lương thấp hơn, còn người lao động thì hiểu mập mờ rồi tiếp tục đình công.

Như Trang

Theo dòng sự kiện:
Lao động doanh nghiệp trong nước nhấp nhổm vì lương FDI (12/01)
Doanh nghiệp vi phạm luật lao động còn nhiều (09/01)
Đốc thúc chuẩn bị điều chỉnh lương (09/01)
Bà Cù Thị Hậu thừa nhận yếu kém của công đoàn cơ sở (08/01)
Đình công đã giảm nhiệt (07/01)
Xem tiếp»