Microsoft công bố các mã phần mềm ứng dụng mới
Các Website khác - 13/09/2005
Nhằm định hướng nhu cầu cho trào lưu các sản phẩm sắp tới, Microsoft tuần này sẽ giới thiệu cho các nhà phát triển phần mềm một số phiên bản chương trình, trong đó có hệ điều hành mới nhất là Windows Vista.
Tại hội nghị các nhà phát triển phầm mềm chuyên nghiệp Los Angeles, Microsoft lập kế hoạch cung cấp cho các nhà lập trình mã hệ điều hành mới Vista, cũng như phần mềm Visual Studio 2005 và SQL Server 2005, cả hai sẽ được công bố trong tháng 11 tới. Windows Vista là phiên bản khách hàng của Windows được phát triển dưới tên mã Longhorn, hy vọng sẽ được công bố vào năm sau.

Công ty sẽ phân phối phần mềm vào ngày mai sau buổi thuyết trình buổi sáng của ông chủ tịch Microsoft Bill Gates và ông Jim Allchin, phó chủ tịch phụ trách bộ phận phần mềm Windows.

Ngoài ra, các lãnh đạo công ty cũng tổ chức một số chương trình mà họ lập kế hoạch mở ra phần hoạt động bên trong của bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office 12 và khuyến khích các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên phần mềm Office.

Trong khi đó, chi nhánh Microsoft MSN dự định phát hành giao diện lập trình ứng dụng cho một số chức năng Web của họ, gồm MSN Search và Messenger. Công ty có kế hoạch công bố một trang Web cho các nhà phát triển phần mềm MSN.

Nỗ lực này là một phần trong chiến lược dài kỳ nhằm giúp các nhà lập trình xây dựng ứng dụng kết hợp thông tin từ các trang Web công cộng.

Sau hội nghị, Microsoft sẽ cung cấp các chi tiết kỹ thuật theo hướng “gieo mầm” thị trường cho ứng dụng của công ty đối tác thứ ba, chạy trên nền phát triển hoặc tích hợp các thành phần của Microsoft, cũng như các chức năng Web.

Phần mềm Office 12 được ra đời vào năm sau, sẽ bao gồm một số tính năng cải tiến trong môi trường cộng tác, một phần thông quan sự kết hợp chặt chẽ hơn với sản phẩm máy chủ của Microsoft. Để đơn giản cho việc phát triển ứng dụng hướng luồng thông tin, Microsoft nâng cấp ứng dụng xây dựng dựa trên dạng InfoPath, và sẽ vạch ra những cải tiến cho phần mềm cổng thông tin Sharepoint.

Tại hội nghị, Microsoft cũng sẽ cung cấp các thông tin chi tiết hơn trong hệ máy chủ Biztalk Server 2006 sẽ ra đời vào năm sau và chiến lược tích hợp máy chủ.

Các đề tài trong hội thảo gồm chương trình thảo luận về khả năng viết ứng dụng Web trực tuyến với các chức năng MSN, định hướng tương lai của Windows, công ty lập kế hoạch sử dụng giao thức RSS tổ chức đơn giản dữ liệu và kế hoạch hỗ trợ ngôn ngữ lập trình scripting trong môi trường ngôn ngữ chạy thông thường (Common Language Runtime).

Theo CNET