Toshiba, Sony và IBM thành lập liên minh công nghệ bán dẫn
Các Website khác - 13/01/2006
Vi xử lý acuteCell là sản phẩm
hợp tác giữa ba hãng IBM, Sony và Toshiba
Các công ty Toshiba và Sony của Nhật Bản cùng với hãng IBM của Mỹ vừa gia nhập liên minh mới trong 5 năm nhằm chế tạo các vi xử lý máy tính mạnh
hơn.

Ba công ty đã có tuyên bố sẽ hợp tác để nghiên cứu nền tảng trong công nghệ xử lý bán dẫn kích thước 32 nanomet hoặc nhỏ hơn. Một nanomet là một phần tỷ mét.

Tới nay ngành công nghiệp điện tử đã thu hẹp vi xử lý xuống còn 90 nanomet, để cho phép tăng hiệu suất. Với kỹ thuật hiện nay, 65 nanomet là giới hạn thấp nhất, nhưng các nhà chế tạo bán dẫn vẫn hy vọng có thể vượt qua giới hạn này.

Các tiến trình xử lý kích thước mức nanomet nhỏ hơn cho phép nhiều phần tử bán dẫn có thể được gói vào vi xử lý, giúp cải tiến hiệu suất.

Trong 5 năm vừa qua, có ba hãng chế tạo đã hợp tác để thiết kế vi xử lý và đã thực hiện được công nghệ 90 và 65 nanomet.

Theo ông Masashi Moromachi, người phụ trách về bán dẫn của Toshiba, đây là một sự hợp tác các bên đều có lợi.

Ông nói, với công nghệ xử lý kỹ thuật cao và khả năng chế tạo của Toshiba, kết hợp với các công nghệ bán dẫn khác nhau và hiểu biết sâu về thị trường tiêu dùng của Sony, cùng với công nghệ vật liệu tốt của IBM, có thể tạo ra các công nghệ xử lý đột phá ở mức 32 nanomet và hơn thế nữa.