Di động dịp Tết: Không được khuyến mại nếu không bảo đảm chất lượng
Các Website khác - 11/01/2006
Các doanh nghiệp thông tin di động không được thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ vào thời gian trước và trong Tết Nguyên đán.
Đây là một trong những nội dung trong Chỉ thị số 01/CT-BBCVT vừa được Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Đỗ Trung Tá ký ban hành ngày 6-1 vừa qua nhằm bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ đón Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006.

Cùng với yêu cầu trên, trong chỉ thị, Bộ trưởng Bộ BC-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ BC-VT, Sở BC-VT các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp BC-VT, Internct phải tổ chức, triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân.

Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp phải tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực điều hành, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới liên tục 24 giờ trong ngày, chuẩn bị đầy đủ thiết bị dự phòng và sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố. Đặc biệt, để giảm đến mực thấp nhất tình trạng nghẽn mạch, đặc biệt là dịch vụ thông tin di động, Bộ trưởng Bộ BC-VT yêu cầu: tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm; đối với DN thông tin di động, không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ vào thời gian trước và trong Tết Nguyên đán 2006.

Ngày 6-1, tổ công tác chuyên trách về kết nối các mạng viễn thông công cộng của Bộ BC-VT đã yêu cầu VNPT phải chuẩn bị các trang thiết bị, phương án dự phòng tổ chức lực lượng trực ca để bảo đảm lưu thoát lưu lượng thông tin kết nối và triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp chống nghẽn kết nối giữa các mạng viễn thông của VNPT với các mạng viễn thông khác trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán. VNPT cần phân cấp và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên của TCT hiện đang có kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp khác đế các đơn vị thành viên này trực tiếp đàm phán và mở thêm ngay các trung kế kết nối khi cần thiết.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam