Điểm chuẩn NV1 và xét NV2 của ĐH Sư phạm TP.HCM
Các Website khác - 10/08/2005

(VietNamNet) - Hôm nay, trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển NV1 và xét tuyển NV2.

Soạn: AM 512433 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đây là mức điểm đối với HSPT khu vực 3  (điểm cách biệt giữa các đối tượng là 1 và giữa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm) như sau: Toán: 25,5; Sư phạm (SP) Tin học: 19,5; Công nghệ thông tin: 17; Vật lý: 24; Cử nhân (Cử nhân) Vật lý: 17; Hoá: 25,5; CN Hóa: 17; Sinh học: 20; SP Ngữ văn: 17,5; CN Ngữ văn: 15; Lịch sử: 16,5; Địa lý 16,5; Tâm lý GD 15; GD Chính Trị: 15,5; SP Anh: 27,5; SP Nga: 20; SP Pháp: 23,5; SP Trung: 21; GDTiểu học 15,5; GDMầm non: 18; GDĐặc biệt: 15; GDThể chất: 21; Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng: 20; CN Anh văn: 23; CN Nga văn: 20; CN Pháp văn: 20,5; CN Trung văn: 21.


Ngoài ra, trường ĐH Sư phạm TPHCM dành 275 chỉ tiêu (CT) xét tuyển tuyển NV2 với điểm sàn vào các ngành: Tâm lý Giáo dục: 16 (18CT), SP Nga văn: 21 (21 CT); SP GD đặc biệt: 15 (21 CT); CN Hoá học: 18 (27 CT); Công nghệ thông tin: 18 (34 CT); CN Vật lý: 18 (42 CT); CN Ngữ văn: 16 (41 CT), CN Nga văn: 21 (50CT); CN Trung văn: 22 (21 CT). Ngành CN Nga văn xét tuyển khối D1 và D2; Ngành Trung văn xét tuyển khối D1 và D4.

  • Cam Lu