Trả bài tiểu luận cho SV
Các Website khác - 24/03/2006

Trả bài tiểu luận cho SV

TT - Cô bạn tôi đang học cao học đã rất ngạc nhiên và tức giận khi lên khoa xin danh sách lớp phát hiện mặt sau của danh sách này là bài tiểu luận của chính cô làm khi còn là sinh viên năm 3.

Bất cứ ai trải qua thời kỳ sinh viên cũng từng ít nhất làm trên một tiểu luận hết môn. Sau khi chấm bài, vô điểm, các tiểu luận này được khoa giữ lại. Thật không phải khi những bài tiểu luận tốn nhiều công sức và tâm huyết của sinh viên bị khoa tận dụng lại bằng cách in tài liệu vào mặt sau.

Tôi đề nghị sau khi chấm điểm nên trả những bài tiểu luận này cho sinh viên, như vậy khoa vừa không tốn chỗ để cất giữ nó mà sinh viên chắc chắn sẽ rất vui vì được giữ gìn thành quả học tập của mình.

MINH BẢO (TP.HCM)