14 dự án điện được hưởng cơ chế đặc biệt
Các Website khác - 18/11/2005
Năm 2006 có ít nhà máy điện đi vào vận hành.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, chủ đầu tư được tiến hành lập dự án mà không phải qua bước lập báo cáo, được chỉ định cơ quan tư vấn có đủ kinh nghiệm và năng lực trong nước hoặc lựa chọn tư vấn nước ngoài.

Đó là nội dung mới nhất trong Quyết định về cơ chế ưu đãi cho 14 nhà máy điện vừa được Thủ tướng ban hành. Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp là chủ đầu tư sẽ tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu, đồng thời duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định giá hợp đồng trên nguyên tắc lấy giá trị hợp đồng đã ký kết làm cơ sở cho đàm phán.

14 dự án hưởng cơ chế ưu tiên đặc biệt bao gồm Dự án turbin khí FO, nâng công suất Nhà máy Điện Bà Rịa - Phú Mỹ, Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp FO/khí Ô Môn, Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Cà Mau 2, chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1, Nhiệt điện Cẩm Phả 2, Hải Phòng 2, Quảng Ninh 2, Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Ô Môn 2, Uông Bí mở rộng 2, Vũng áng 1, Mông Dương 1, Mông Dương 2, dự án lưới điện đồng bộ các nguồn điện cấp bách và dự án đường dây 220kV mua điện từ Trung Quốc.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, hằng tháng Bộ Công nghiệp đều tiến hành giao ban với các chủ dự án và nhà thầu. Dự kiến trong năm 2006 cả nước có rất ít dự án mới đi vào khai thác, nguy cơ thiếu điện do đó có khả năng trầm trọng hơn cả năm nay.

Việt Phong