9 triệu hộ dân được vay vốn Ngân hàng NN&PTNT VN
Các Website khác - 29/03/2006

9 triệu hộ dân được vay vốn Ngân hàng NN&PTNT VN

Tin từ Hội nghị về công tác tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT VN diễn ra vào ngày 28 - 29.3 tại Hội An (Quảng Nam): Tính đến 31.12.2005, tổng dư nợ tín dụng hệ thống Ngân hàng NN&PTNT trên toàn quốc đạt 108.037 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 15,1%. Trong đó, nguồn vốn được chú trọng đầu tư cho vay ở khu vực nông thôn (chiếm 43% tổng dư nợ tăng năm 2005).

Có 9 triệu hộ dân được vay 95.698 tỉ đồng (chiếm tỷ trọng 59% tổng dư nợ) và 99.000 tổ, nhóm hộ dân được vay 15.000 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

T.T.Thư