Bình Dương: Cảnh báo nạn sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp "ma"
Các Website khác - 29/05/2006
Bình Dương: Cảnh báo nạn sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp "ma"

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa cho biết: Hiện nay, tình trạng các doanh nghiệp thành lập để mua hoá đơn rồi bỏ trốn đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt gần đây nổi lên tình trạng mới một số doanh nghiệp tiếp tay mua hoá đơn của doanh nghiệp "khống" để hợp thức hoá một số chi phí bất hợp pháp.

Trước thực trạng này, Cục Thuế tỉnh đã ban hành công văn số 7224/CT-TTHT yêu cầu các doanh nghiệp không được cố ý mua hoá đơn của các doanh nghiệp "khống" để có chứng từ chi phí. Các doanh nghiệp cần thường xuyên tra cứu về hoá đơn không có giá trị sử dụng và danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn trên website: www.binhduong.gov.vn/cucthue. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang tiến hành kết hợp với Công an tỉnh làm rõ những đơn vị vi phạm. Quốc Minh