TPHCM: Thả tôm sú giống ra biển
Các Website khác - 29/05/2006
TPHCM: Thả tôm sú giống ra biển

Theo Sở NNPTNT, nhằm tái tạo nhanh nguồn lợi tôm sú và nguồn tôm sú bố mẹ trong tự nhiên, trong năm nay và năm 2007, TPHCM sẽ triển khai 2 đợt thả tôm sú giống ra biển với số lượng lớn, hàng chục triệu con mỗi đợt. Thời gian thả tôm sú giống vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. UBND TP đã cho sử dụng mỗi năm 116,2 triệu vào công việc này, trong đó ngân sách chi 70%, vận động 30%. Tr.P