Chấn chỉnh về việc bán đấu giá tài sản
Các Website khác - 17/05/2006

Chấn chỉnh về việc bán đấu giá tài sản

Ngày 15.5, Thủ tướng đã ký Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg, về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. Thủ tướng chỉ thị: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ thành lập một trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tại địa phương, theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường cán bộ, cơ sở vật chất cho trung tâm dịch vụ bán đấu giá, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp bán đấu giá tại địa phương...

H.Ng (Theo TTXVN)