Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,4%
Các Website khác - 23/11/2005

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,4%

Tin từ Bộ Thương mại ngày 22.11 cho biết, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong tháng 11 ở mức 0,4%, đưa chỉ số giá tiêu dùng của 11 tháng là 7,6%. Theo các chuyên gia, đây là một chỉ số khá lý tưởng, do tháng 11 sức mua xã hội đã tăng cao hơn, chi phí đầu vào của hầu hết các nhóm hàng đều tăng, lượng tiền mặt vào lưu thông lớn nhờ việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu.

B.K.T